Nejsou tuky jako tuky

Nejsou tuky jako tuky

Lipidy bychom mohli označit jako množinu, která obsahuje velké množství podmnožin. Jednou z nich jsou také tuky. Právě tuky dělíme dle jejich zdroje, logicky tedy na živočišné a rostlinné. Jsou složeny z uhlíku, vodíku a kyslíku. Jsou to deriváty vyšších mastných kyselin. Podle skupenství je také můžeme rozdělit na pevné, kapalné a oleje. Oleje mají tu výhodu, že obsahují méně cholesterolu a jsou tedy pro naše tělo prospěšnější, zdravější.

K hlavním úkolům samotných tuků v našem těle patří efektivnější vstřebávání vitamínů, tvorba hormonů, ale také slouží jako zásobárna energie a ochrana před ztrátou tělesné teploty. Pokud jich tedy nemáme nadbytek, jsou pro nás velmi užitečné.

zdroje tuků

Lipidy jsou přírodní látky, jejichž původ může být rostlinný i živočišný. Jejich společným jmenovatelem je to, že ve vodě nejsou rozpustné, nebo jen velmi obtížně. Rozpustit je však lze v organických rozpouštědlech např. acetonu, methanolu, chloroformu a benzenu. Dělí se na hydrolyzovatelné, které se dále dělí na jednoduché a složené. K těm jednoduchým se řadí tuky, oleje a vosky. Do skupiny složených patří fosfolipidy, glykolipidy, lipoproteiny. Druhou skupinu tvoří nehydrolyzovatelné, sem spadají např. steroidy, isoprenoidy, terpenoidy.

Velmi obecně je možné říci, že lipidy pomáhají chránit organismus komplexně. Mimo jiné tvoří obal některých orgánů, jsou součástí buněčných membrán, nervových tkání, cytoplasmy i plasmy. Pro organismus a to nejen lidský mají mnoho významů. Jsou zdrojem energie, kterou dokáží doplnit dokonce dvojnásobně oproti sacharidům. Obsahují esenciální mastné kyseliny, což je pro organismus stěžejní, protože si je nedokáže vyrobit, získává je pouze z potravy. V lipidech, konkrétněji v tucích jsou rozpustné vitamíny A, D, E a K. Obalují orgány, poskytují jim tímto ochranu např. před nárazy. Chrání organismus před prochladnutím, působí dokonale jako forma izolace. Poskytují nám obrovskou službu tím, že obalují nervy a pomáhají šíření nervových vzruchů. A abychom nezůstali pouze u funkcí v organismu člověka, je dobré zmínit, že u ptactva snižují smočivost peří a u rostlin chrání listy a plody před vysycháním.

A protože lipidy jsou tvořeny mnoha dalšími podsložkami, je také několik možností jejich přípravy. U rostlinných olejů je možné získat je lisováním za studena, čímž vzniká velmi kvalitní olej určený pro studenou kuchyni. Dále lisováním za tepla, tímto způsobem se bohužel ničí vitamíny i esenciální mastné kyseliny a extrakcí oleje, což je vlastně lisování zbytků semen a slupek. Získat lipidy z živočišných tuků lze škvařením, čímž získáme třeba vepřové sádlo, nebo stloukáním, čímž se můžeme dopracovat k máslu.

další zdroj tuků

Není tedy možné obecně říci, že všechny tuky jsou špatné. Tuk sám o sobě je vlastně životně důležitý a to z důvodů, které byly zmíněny již výše. To, co je na tucích špatného je vysoký příjem energie. Respektive, pokud by se rovnal příjem také výdeji, nedělo by se nic strašného. V mnoha případech tomu tak ale není. Tuků přijímáme hodně a získanou energii většinou nevydáme. Ideální není ani řešení v podobě nízkotučných potravin. Velmi často je v těchto potravinách tuk nahrazován škroby. A škroby jsou cukry, takže se můžeme octnout v začarovaném kruhu. Pokud chceme dbát o vyvážený jídelníček, nebo potřebujeme přímo zhubnout, je lepší využívat potraviny s vyšším obsahem tuku a nízkým obsahem sacharidů a zapojit do našeho života více pohybu.

 

Vhodným doplňkem pro naše tělo jsou Omega 3 mastné kyseliny s vysokou koncetrací právě zdravých tuků: Chci Omega 3

omega 3

 

Zobrazit další / všechny články