Francouzský tlak s velkou činkou vleže na vodorovné lavici

Popis cviku:

  • Lehněte si na vodorovnou lavici.
  • Uchopte velkou činku podhmatem, prsty směřují k tělu.
  • Plynulým pohybem ohýbejte ruce v loktech. 
  • Udžujte lokty ve stabilní pozici, nevytáčejte je do strany.
  • Při pohybu dolů nadechujte, při pohybu nahoru vydechujte.