Pullover s jednoručkou s pokrčením v lokti vleže příčně na vodorovné lavici

Popis cviku:

  • Lehněte si příčne na lavici, tak abyste meli opřené lopatky o lavici.
  • Tlačte hýždě k zemi.
  • Mírně pokrčte paže a žačněte spouštět činku za hlavu, stále udržujte hýždě co nejníže.
  • Při spouštění nadechujte, při tlaku zpět vydechujte.