Zanožování s koleny od sebe vleže

Popis cviku:

  • Zaujměte leh na břiše. Ruce upažte.
  • Roznožte kolena od sebe. Pokrčte nohy v kolenou.
  • Začněte zanožovat.
  • Při pohybu vzhůru vydechujte. při spouštění se nadechujte.