Zanožování ve vzporu ležmo na míči

Popis cviku:

  • Položte se břichem na míč.
  • Srovnejte tělo, ležte na míči, aby kyčel byla volně.
  • Plynuje střídavě zanožujte.
  • Dbejte na zpevněné tělo a stabilní polohu.
  • Při znaožování vydechujte, při pohybu zpět nadechujte.