Souběžné zanožování ve vzporu ležmo na míči

Popis cviku:

  • Položte se břichem na míč a ruce dejte do vzporu před míčem.
  • Nohy položte špičkama na zem na šíři boků.
  • Plynule zvedejte nohy zanožením.
  • Při pohybu vzhůru zpevněte břicho a záda.
  • Při zanožování vydechujte,při pohybu dolů nadechujte.