Zvedání pánve se skrčením nohy na míči

Popis cviku:

  • Položte se na záda a paty položte na míč.
  • Plynule pokrčujte nohu pře tělo a současně zvedejte pánev.
  • Dbejte na zpevněné tělo.
  • Při pohybu nahoru vydechujtem při pohybu zpět vydechujte.