Zkracovačky s předpažením s nohama na míči

Popis cviku:

  • Lehněte si na záda.
  • Pokrčené hony položte na míč a hýždě přisuňte k míči.
  • Ruce předpažte.
  • Kontrakcí břišních svalů zvedněte hlavu a ramena.
  • Při pohybu nahoru vydechujte, při pohybu dolů nadechujte.