Zvedání trupu a nohou vleže na břiše ve vzpažení

Popis cviku:

  • Zaujměte leh na břiše, vzpažte.
  • Začněte zvedat paže s horní částí trupu a hlavou, současně začněte zvedat nohy.
  • Hlava zůstává v prodloužení s pažemi.
  • Při pohybu vzhůru vydechujte, při pohybu dolů se nadechujte.