Úklony spodní kladky vestoje

Popis cviku:

  • Postavte se bokem ke kladce.
  • Uchopte madlo kladby.
  • Druhou ruku pokrčte a dejte v týl.
  • Plynulým pohybem provádějte úklon.
  • Vyvarujte se předklonu či záklonu při pohybu.
  • Při tažení kladky vydechujte, při spouštění nadechujte.