Přítahy paží vsedě

Popis cviku:

  • Zaujměte sed, nohy pokrčte v kolenou, předkloňte se a vzpažte.
  • Začněte přitahovat paže vzad a zvedat hlavu.
  • Při pohybu vzad vydechujte, při pohybu vpřed se nadechujte.