Přednožování na lavici

Popis cviku:

  • Opřete záda o posilovací věž.
  • Začněte přednožovat.
  • Při pohybu vzhůru vydechujte, při pohybu dolů se nadechujte.