Rozpažování na protisměrných kladkách v předklonu vestoje

Popis cviku:

  • Postavte se doprostřed mezi spodní kladky.
  • Uchopte madla kladek.
  • Předkloňte se a srovnejte záda.
  • Plynulým pohybem rozpažujte.
  • Při rozpažování vydechujte, při pohybu zpět nadechujte.