Kick back

Popis cviku:

  • Uchopte jednoručku a klekněte jedním kolenem na lavici.
  • Předkloňte se tak, aby byl trup v přibližně vodorovně se zemí.
  • Paži ohněte v lokti do úhlu 90 stupňů. 
  • Plynule propínejte pravou paži v lokti. Loket přitom držte neustále u těla.
  • Poté pomalu a kontrolovaně vraťte činku zpět do výchozí polohy
  • Při spouštění nadechujte, při propíná paže vydechujte.