Zvedání trupu upažením vleže

Popis cviku:

  • Zaujměte leh na zádech, pokrčte kolena a upažte dlaněmi vzhůru.
  • Začněte zvedat horní část zad opřením o předloktí, hlava v prodloužení trupu.
  • Při pohybu vzhůru vydechujte, při pohybu dolů se nadechujte.