Přítahy paže v dřepu se zanožením

Popis cviku:

Zaujměte dřep se zanožením opřením o koleno.

Začněte přitahovat paži vzhůru loktem vzad.

Při pohybu nahoru vydechujte, při pohybu dolů se nadechujte.