TRX tlaky na triceps

Popis cviku:

  • Zaujměte stoj rozkročný.
  • Uchopte popruhy nadhmatem a natáhněte paže do úrovně očí.
  • Začněte paže pokrčovat v lokti a spouštějte zápěstí za hlavu.
  • Lokty směřují vpřed (poloha u uší)
  • Při pohybu vpřed se nadechujte, při pohybu vzad vydechujte.