TRX bicepsové zdvihy

Popis cviku:

  • Zaujměte stoj rozkročný.
  • Uchopte popruhy podhmatem a nakloňte se vzad.
  • Paže nechte napnuté a tělo v rovině.
  • Začněte se přitahovat pokrčením v lokti zápěstími na úroveň brady.
  • Při přitahování vydechujte, při spouštění se nadechujte.