TRX přítahy jedné paže s vytočením trupu

Popis cviku:

Postavte se čelem k TRX a uchopte popruhy v předpažení. Povolte mezilopatkové svaly a jděte do záklonu. Rotací se otočte za nataženou paží. Poté táhněte rameno vzat a proveďte přítah. Při zvedání vydechujte, při spouštění nadechujte.