TRX kliky s posunem loktů na zem v závěsu

Popis cviku:

Zahákněte nohy do popruhů TRX a udělejte vzpor ležmo. Zpevněte tělo a provádějte klik, ve spodní poloze odtlačte tělo vzad a položte loky na zem a zpět, při pohybu dolů nadechujte, při pohybu nahoru vydechujte.