TRX kliky s nohou v závěsu

Popis cviku:

Zahákněte jednu nohu do popruhů a postavte se do stoje na rukou, čím je stojka strmější, tím je cvik náročnější. Provádějte kliky ve stoji na rukou, je nutné mít zpevněné celé tělo. Při pohybu dolů nadechujte, při pohybu nahoru vydechujte.