Benchpress podhmatem na multipressu na vodorovné lavici

Popis cviku:

Položte se na lavici mutipressu. Uchopte osu podhmatem, šířku úchopu je vhodné měnit, plynule spouštějte osu k hrudníku. Po celou dobu udržte záda opřená o lavici, neprohýbejte se a nezvedejte hlavu. Neprolamujte zápěstí. Při spouštění nadechujte, při zvedání vydechujte.