Tricepsové tlaky nad hlavou na multipressu vsedě

Popis cviku:

  • Posaďte se na lavici, uchopte osu multipressu rukama takřka u sebe.
  • Plynule spouštějte, lokty směřují do stran.
  • Dbejte na to, aby ramena směřovala dolů a lopatky stáhněte k sobě, celá záda se opírají o podložku. 
  • Neprohýbejte se.  
  • Při pohybu dolů co nejméně předklánějte hlavu.
  • Při spouštění nadechujte, při zdvihání vydechujte.