Tlaky před hlavou s velkou činkou vsedě lokty u sebe

Popis cviku:

  • Posaďte se na lavici, uchopte velkou činku nad hlavou na šíři ramen.
  • Plynule spouštějte činku, lokty směřují dopředu a udržujeme je podél těla.
  • Dbejte na to, aby celá záda se opírala o podložku.
  • Neprohýbejte se.
  • Při spouštění nadechujte, při zdvihání vydechujte.