Všeobecné obchodní podmínky dále jen VOP

I .Základní ustanovení

 1. Webovými stránkami je myšlen informační obsah na webu www.svetcviku.cz
 2. Provozovatelem webových stránek je fyzická osoba Renata Částková, Dr.Janského 26, Moravská Třebová 57101 IČO: 01842358
 3. Uživatelem je návštěvník webových stránek.  
 4. email: info@svetcviku.cz

II. Pravidla webu

 1. Veškerý obsah webových stránek je volně šířitelný se zachováním zdroje, přičemž obsah nesmí být použit ke komerčním účelům. 
 2. Provozovatel stránek je oprávněn vyžadovat adekvátní náhradu v případě porušení licence z odstavce 1.
 3. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za újmu na zdraví nebo majetku při užívání webových stránek. 
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo mazat jakékoliv příspěvky u videí v diskusích v případě vulgárních nebo nevyhovujících projevů.
III. Všeobecná ustanovení

Podnikatelem se rozumí:

 • osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
 • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
 • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů,.

Bezpečnost a ochrana informací

Prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění marketingových akcí a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod.  Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty k marketingovým akcím, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. 

 

Odkazy na jiné webové stránky

Na webových stránkách jsou umístěny odkazy, které směřují na jiné webové stránky. Při přesměrování na jinou internetovou adresu mimo www.svetcviku.cz se řídíte podmínkami jiné internetové adresy.

Tyto Všeobecné podmínky jsou platné a účinné od 5.2.2015